THỐNG KÊ CHU KÌ DÀN LÔ TÔ- Thống kê kết quả xổ số - KQXS

Trực tiếp kết quả xổ số

Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số miền Nam

Kết quả xổ số miền Trung

Thống kê chu kỳ dàn lô tô từ 01-09-2018 đến 24-09-2018

  1. Dàn số 00
  2. Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số là 12 ngày, tính cả ngày về, từ 05-09-2018 đến 17-09-2018
  3. Lần xuất hiện cuối cùng xuất hiện dàn số theo khoảng ngày mà bạn đã chọn là ngày: 21-09-2018
  4. Điểm gan đến nay là : 2 ngày, không tính lần về gần nhất là ngày: 21-09-2018
Thống kê VIP - chu kỳ dàn lô tô