THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LÔ TÔ- Thống kê kết quả xổ số - KQXS

Trực tiếp kết quả xổ số

Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số miền Nam

Kết quả xổ số miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tô

Thống kê đầu lô tô trong vòng 5 ngày trước 23-01-2018
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2018 3 5 3 1 0 6 4 2 3 0
21-01-2018 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3
20-01-2018 3 1 2 4 1 4 3 3 3 3
19-01-2018 1 1 2 5 3 3 2 5 1 4
18-01-2018 4 3 1 3 1 3 2 1 4 5
Thống kê đuôi lô tô trong vòng 5 ngày trước 23-01-2018
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-01-2018 5 1 2 0 6 2 5 2 4 0
21-01-2018 3 3 5 2 3 4 3 0 2 2
20-01-2018 2 3 2 4 1 6 3 2 4 0
19-01-2018 1 7 2 1 3 2 1 3 2 5
18-01-2018 0 4 3 4 4 2 2 4 2 2
Thống kê đuôi lô tô trong vòng 5 ngày trước 23-01-2018
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-01-2018 1 2 2 2 2 7 1 3 4 3
21-01-2018 0 1 4 5 1 1 1 5 5 4
20-01-2018 6 1 0 4 4 2 2 1 3 4
19-01-2018 2 2 2 4 3 0 5 2 5 2
18-01-2018 5 4 2 2 3 3 1 2 5 0
Thống kê VIP - đầu đuôi lô tô