THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LÔ TÔ – Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số KQXS

Trực tiếp kết quả xổ số

Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số miền Nam

Kết quả xổ số miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tôThống kê đầu lô tô Miền Bắc trong 5 lần quay trước ngày 16-07-2020

Ngày / đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15-07-2020 4 2 1 3 4 4 2 0 3 4
14-07-2020 2 3 5 3 3 0 4 2 3 2
13-07-2020 7 2 3 1 4 1 1 1 4 3
12-07-2020 3 5 2 2 3 0 4 3 0 5
11-07-2020 2 5 4 2 4 2 1 1 3 3

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Miền Bắc trong 5 lần quay trước ngày 16-07-2020

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15-07-2020 3 7 4 1 3 2 0 4 2 1
14-07-2020 3 5 2 3 0 0 5 1 5 3
13-07-2020 7 0 1 4 2 1 4 3 3 2
12-07-2020 4 2 3 2 3 3 1 3 5 1
11-07-2020 1 1 1 2 2 2 5 4 6 3

Đơn vị tính: lần

Đầu đuôi lô tô