SOI CẦU BẠCH THỦ - SOI CẦU XỔ SỐ- KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu bạch thủ

Cầu bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 23-01-2018Đầu 0 00 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 79
01 1 lần Vị trí tạo cầu
56 - 101
02 3 lần Vị trí tạo cầu
35 - 52
35 - 75
35 - 81
04 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 50
05 1 lần Vị trí tạo cầu
73 - 94
06 3 lần Vị trí tạo cầu
17 - 59
56 - 98
56 - 105
07 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 58
08 4 lần Vị trí tạo cầu
35 - 43
35 - 78
49 - 92
56 - 90
Đầu 1 11 1 lần Vị trí tạo cầu
38 - 101
18 2 lần Vị trí tạo cầu
6 - 48
33 - 78
Đầu 2 28 2 lần Vị trí tạo cầu
52 - 90
81 - 92
Đầu 3
Đầu 4 40 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 104
41 1 lần Vị trí tạo cầu
85 - 101
42 4 lần Vị trí tạo cầu
10 - 75
12 - 40
26 - 52
47 - 52
44 4 lần Vị trí tạo cầu
12 - 47
20 - 74
26 - 50
34 - 74
45 6 lần Vị trí tạo cầu
12 - 13
12 - 72
26 - 77
34 - 94
47 - 77
47 - 94
46 1 lần Vị trí tạo cầu
10 - 68
48 2 lần Vị trí tạo cầu
26 - 43
34 - 92
49 2 lần Vị trí tạo cầu
1 - 2
12 - 86
Đầu 5 54 1 lần Vị trí tạo cầu
64 - 74
55 3 lần Vị trí tạo cầu
64 - 94
72 - 77
72 - 94
58 1 lần Vị trí tạo cầu
64 - 92
Đầu 6 60 2 lần Vị trí tạo cầu
88 - 104
89 - 104
64 1 lần Vị trí tạo cầu
68 - 74
65 1 lần Vị trí tạo cầu
9 - 13
66 2 lần Vị trí tạo cầu
9 - 15
59 - 100
68 1 lần Vị trí tạo cầu
3 - 92
Đầu 7 70 1 lần Vị trí tạo cầu
19 - 49
71 2 lần Vị trí tạo cầu
19 - 101
69 - 101
76 2 lần Vị trí tạo cầu
31 - 98
31 - 105
Đầu 8 80 1 lần Vị trí tạo cầu
43 - 56
81 2 lần Vị trí tạo cầu
7 - 25
37 - 96
82 1 lần Vị trí tạo cầu
37 - 99
84 3 lần Vị trí tạo cầu
37 - 39
48 - 62
61 - 71
86 4 lần Vị trí tạo cầu
48 - 105
57 - 98
90 - 98
102 - 105
88 3 lần Vị trí tạo cầu
11 - 55
43 - 102
78 - 102
Đầu 9 90 1 lần Vị trí tạo cầu
67 - 104
91 1 lần Vị trí tạo cầu
82 - 101
95 1 lần Vị trí tạo cầu
67 - 72
97 1 lần Vị trí tạo cầu
2 - 28
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-01-2018
Đặc biệt 67721
Giải nhất 19940
Giải nhì 39557 52449
Giải ba 12494 57279 50133
36591 38271 69351
Giải tư 7372 9108 6444 1631
Giải năm 7529 6437 8297
7262 9279 3799
Giải sáu 018 975 385
Giải bảy 34 56 61 31
Loto: 21 - 40 - 57 - 49 - 94 - 79 - 33 - 91 - 71 - 51 - 72 - 08 - 44 - 31 - 29 - 37 - 97 - 62 - 79 - 99 - 18 - 75 - 85 - 34 - 56 - 61 - 31
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-01-2018
Đặc biệt 69463
Giải nhất 84663
Giải nhì 19391 63562
Giải ba 57170 27438 08585
72751 97105 53985
Giải tư 1703 8428 0477 5851
Giải năm 7355 8695 2100
0086 5236 6737
Giải sáu 232 744 195
Giải bảy 18 28 76 53
Loto: 63 - 63 - 91 - 62 - 70 - 38 - 85 - 51 - 05 - 85 - 03 - 28 - 77 - 51 - 55 - 95 - 00 - 86 - 36 - 37 - 32 - 44 - 95 - 18 - 28 - 76 - 53
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-01-2018
Đặc biệt 87139
Giải nhất 63885
Giải nhì 58043 68562
Giải ba 08290 48249 90725
61815 73354 79862
Giải tư 5708 2001 7276 7111
Giải năm 4202 5585 4054
6736 7770 7922
Giải sáu 896 943 594
Giải bảy 52 80 48 71
Loto: 39 - 85 - 43 - 62 - 90 - 49 - 25 - 15 - 54 - 62 - 08 - 01 - 76 - 11 - 02 - 85 - 54 - 36 - 70 - 22 - 96 - 43 - 94 - 52 - 80 - 48 - 71
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-01-2018
Đặc biệt 24960
Giải nhất 71816
Giải nhì 48456 65007
Giải ba 45204 14171 17814
08814 24484 30480
Giải tư 4822 7808 7678 4950
Giải năm 5967 1450 4285
8052 9014 9066
Giải sáu 828 354 136
Giải bảy 26 18 50 65
Loto: 60 - 16 - 56 - 07 - 04 - 71 - 14 - 14 - 84 - 80 - 22 - 08 - 78 - 50 - 67 - 50 - 85 - 52 - 14 - 66 - 28 - 54 - 36 - 26 - 18 - 50 - 65
Soi cầu - bạch thủ