SOI CẦU BẠCH THỦ - SOI CẦU XỔ SỐ- KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu bạch thủ

Cầu bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 21-06-2018Đầu 0 02 1 lần Vị trí tạo cầu
97 - 100
03 1 lần Vị trí tạo cầu
9 - 50
06 4 lần Vị trí tạo cầu
7 - 102
18 - 44
61 - 72
71 - 102
Đầu 1 15 1 lần Vị trí tạo cầu
5 - 83
16 2 lần Vị trí tạo cầu
17 - 72
42 - 72
17 1 lần Vị trí tạo cầu
5 - 49
18 1 lần Vị trí tạo cầu
42 - 55
19 1 lần Vị trí tạo cầu
5 - 40
Đầu 2 22 2 lần Vị trí tạo cầu
58 - 100
65 - 100
24 1 lần Vị trí tạo cầu
57 - 74
25 1 lần Vị trí tạo cầu
16 - 28
26 4 lần Vị trí tạo cầu
23 - 72
26 - 44
58 - 85
65 - 85
28 1 lần Vị trí tạo cầu
16 - 55
29 1 lần Vị trí tạo cầu
16 - 21
Đầu 3 30 2 lần Vị trí tạo cầu
13 - 61
25 - 51
32 1 lần Vị trí tạo cầu
25 - 36
36 1 lần Vị trí tạo cầu
13 - 14
Đầu 4 46 1 lần Vị trí tạo cầu
47 - 72
48 1 lần Vị trí tạo cầu
37 - 55
Đầu 5 55 1 lần Vị trí tạo cầu
0 - 43
58 1 lần Vị trí tạo cầu
43 - 68
Đầu 6 60 5 lần Vị trí tạo cầu
10 - 45
10 - 51
14 - 51
52 - 81
63 - 81
62 2 lần Vị trí tạo cầu
10 - 58
10 - 100
63 1 lần Vị trí tạo cầu
52 - 53
64 2 lần Vị trí tạo cầu
10 - 32
10 - 41
65 1 lần Vị trí tạo cầu
24 - 43
66 5 lần Vị trí tạo cầu
10 - 31
10 - 85
14 - 31
14 - 44
14 - 77
68 5 lần Vị trí tạo cầu
10 - 11
35 - 94
52 - 89
63 - 68
63 - 89
69 2 lần Vị trí tạo cầu
10 - 38
10 - 39
Đầu 7 70 1 lần Vị trí tạo cầu
48 - 51
75 1 lần Vị trí tạo cầu
19 - 43
76 3 lần Vị trí tạo cầu
4 - 72
33 - 72
59 - 85
77 1 lần Vị trí tạo cầu
19 - 91
78 2 lần Vị trí tạo cầu
19 - 55
59 - 84
Đầu 8 83 1 lần Vị trí tạo cầu
29 - 92
Đầu 9 90 1 lần Vị trí tạo cầu
67 - 71
92 1 lần Vị trí tạo cầu
40 - 75
96 1 lần Vị trí tạo cầu
67 - 95
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-06-2018
Đặc biệt 86133
Giải nhất 56697
Giải nhì 41104 06349
Giải ba 28749 27284 04137
37947 41001 78224
Giải tư 1780 7596 4593 5824
Giải năm 1391 2673 8181
7399 3851 4870
Giải sáu 501 069 440
Giải bảy 34 88 53 68
Loto: 33 - 97 - 04 - 49 - 49 - 84 - 37 - 47 - 01 - 24 - 80 - 96 - 93 - 24 - 91 - 73 - 81 - 99 - 51 - 70 - 01 - 69 - 40 - 34 - 88 - 53 - 68
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-06-2018
Đặc biệt 15489
Giải nhất 86695
Giải nhì 68207 67905
Giải ba 00096 67004 18355
81739 29737 15954
Giải tư 3858 9099 1147 6636
Giải năm 2890 3280 8190
5703 1251 7168
Giải sáu 509 244 565
Giải bảy 71 41 66 27
Loto: 89 - 95 - 07 - 05 - 96 - 04 - 55 - 39 - 37 - 54 - 58 - 99 - 47 - 36 - 90 - 80 - 90 - 03 - 51 - 68 - 09 - 44 - 65 - 71 - 41 - 66 - 27
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-06-2018
Đặc biệt 81615
Giải nhất 64598
Giải nhì 77577 15569
Giải ba 42049 65582 12321
81482 87368 25578
Giải tư 5363 4650 7013 1617
Giải năm 5039 2768 7517
1953 5007 9911
Giải sáu 470 150 961
Giải bảy 58 78 45 84
Loto: 15 - 98 - 77 - 69 - 49 - 82 - 21 - 82 - 68 - 78 - 63 - 50 - 13 - 17 - 39 - 68 - 17 - 53 - 07 - 11 - 70 - 50 - 61 - 58 - 78 - 45 - 84
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-06-2018
Đặc biệt 57997
Giải nhất 17000
Giải nhì 68636 22107
Giải ba 49826 32658 76478
62499 94156 09477
Giải tư 3063 1872 2760 1652
Giải năm 0985 0061 4296
2820 4586 5378
Giải sáu 773 386 403
Giải bảy 72 46 68 56
Loto: 97 - 00 - 36 - 07 - 26 - 58 - 78 - 99 - 56 - 77 - 63 - 72 - 60 - 52 - 85 - 61 - 96 - 20 - 86 - 78 - 73 - 86 - 03 - 72 - 46 - 68 - 56
Soi cầu - bạch thủ