SOI CẦU BẠCH THỦ - SOI CẦU XỔ SỐ- KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu bạch thủ

Cầu bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 21-10-2018Đầu 0 00 1 lần Vị trí tạo cầu
63 - 104
01 1 lần Vị trí tạo cầu
73 - 89
04 1 lần Vị trí tạo cầu
26 - 80
05 1 lần Vị trí tạo cầu
15 - 91
06 3 lần Vị trí tạo cầu
9 - 12
15 - 47
75 - 105
08 4 lần Vị trí tạo cầu
9 - 95
15 - 68
16 - 42
26 - 67
Đầu 1 12 1 lần Vị trí tạo cầu
32 - 39
16 1 lần Vị trí tạo cầu
61 - 86
17 1 lần Vị trí tạo cầu
59 - 66
18 1 lần Vị trí tạo cầu
5 - 103
Đầu 2 20 3 lần Vị trí tạo cầu
1 - 26
3 - 15
13 - 26
21 1 lần Vị trí tạo cầu
10 - 59
22 1 lần Vị trí tạo cầu
38 - 57
26 5 lần Vị trí tạo cầu
1 - 93
1 - 106
3 - 106
13 - 106
57 - 106
27 1 lần Vị trí tạo cầu
3 - 66
29 1 lần Vị trí tạo cầu
10 - 72
Đầu 3 30 2 lần Vị trí tạo cầu
19 - 104
53 - 63
31 1 lần Vị trí tạo cầu
2 - 101
32 1 lần Vị trí tạo cầu
2 - 13
33 2 lần Vị trí tạo cầu
2 - 25
23 - 36
34 1 lần Vị trí tạo cầu
7 - 29
35 1 lần Vị trí tạo cầu
2 - 65
36 1 lần Vị trí tạo cầu
19 - 105
37 3 lần Vị trí tạo cầu
7 - 74
25 - 55
33 - 55
38 1 lần Vị trí tạo cầu
53 - 68
Đầu 4 41 1 lần Vị trí tạo cầu
22 - 89
42 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 39
43 2 lần Vị trí tạo cầu
22 - 23
22 - 60
44 1 lần Vị trí tạo cầu
80 - 84
45 1 lần Vị trí tạo cầu
64 - 91
46 3 lần Vị trí tạo cầu
11 - 18
70 - 106
80 - 105
47 2 lần Vị trí tạo cầu
24 - 48
29 - 66
48 2 lần Vị trí tạo cầu
22 - 58
29 - 79
49 1 lần Vị trí tạo cầu
22 - 72
Đầu 5 51 1 lần Vị trí tạo cầu
62 - 101
52 1 lần Vị trí tạo cầu
65 - 76
55 2 lần Vị trí tạo cầu
27 - 94
62 - 65
56 1 lần Vị trí tạo cầu
94 - 106
58 1 lần Vị trí tạo cầu
77 - 103
Đầu 6 61 1 lần Vị trí tạo cầu
18 - 34
62 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 31
63 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 50
64 1 lần Vị trí tạo cầu
46 - 80
67 2 lần Vị trí tạo cầu
18 - 74
47 - 54
Đầu 7 70 1 lần Vị trí tạo cầu
48 - 104
71 1 lần Vị trí tạo cầu
14 - 89
72 1 lần Vị trí tạo cầu
14 - 57
73 2 lần Vị trí tạo cầu
14 - 23
14 - 60
76 3 lần Vị trí tạo cầu
48 - 92
55 - 93
55 - 106
77 1 lần Vị trí tạo cầu
54 - 66
78 1 lần Vị trí tạo cầu
54 - 79
Đầu 8 80 1 lần Vị trí tạo cầu
67 - 73
81 1 lần Vị trí tạo cầu
42 - 98
84 2 lần Vị trí tạo cầu
42 - 84
79 - 80
85 1 lần Vị trí tạo cầu
42 - 77
86 2 lần Vị trí tạo cầu
67 - 106
68 - 105
87 1 lần Vị trí tạo cầu
42 - 78
89 1 lần Vị trí tạo cầu
71 - 81
Đầu 9 90 1 lần Vị trí tạo cầu
87 - 97
92 1 lần Vị trí tạo cầu
49 - 76
96 1 lần Vị trí tạo cầu
72 - 92
98 1 lần Vị trí tạo cầu
72 - 79
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-10-2018
Đặc biệt 39416
Giải nhất 60168
Giải nhì 20593 20897
Giải ba 18791 46357 60806
46604 36921 06778
Giải tư 0382 7935 8299 4714
Giải năm 7120 1470 0246
0814 8203 0885
Giải sáu 878 694 346
Giải bảy 14 41 17 70
Loto: 16 - 68 - 93 - 97 - 91 - 57 - 06 - 04 - 21 - 78 - 82 - 35 - 99 - 14 - 20 - 70 - 46 - 14 - 03 - 85 - 78 - 94 - 46 - 14 - 41 - 17 - 70
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-10-2018
Đặc biệt 22850
Giải nhất 82277
Giải nhì 81096 93261
Giải ba 02877 74685 95175
30925 12584 86409
Giải tư 2427 1205 7978 1079
Giải năm 4122 6096 5939
7412 0949 9477
Giải sáu 722 510 017
Giải bảy 81 90 35 44
Loto: 50 - 77 - 96 - 61 - 77 - 85 - 75 - 25 - 84 - 09 - 27 - 05 - 78 - 79 - 22 - 96 - 39 - 12 - 49 - 77 - 22 - 10 - 17 - 81 - 90 - 35 - 44
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-10-2018
Đặc biệt 91214
Giải nhất 39092
Giải nhì 49787 32635
Giải ba 92715 73561 29872
93170 54264 82265
Giải tư 9902 8119 1994 4505
Giải năm 3125 1093 4267
8324 9489 9241
Giải sáu 513 367 957
Giải bảy 59 54 16 83
Loto: 14 - 92 - 87 - 35 - 15 - 61 - 72 - 70 - 64 - 65 - 02 - 19 - 94 - 05 - 25 - 93 - 67 - 24 - 89 - 41 - 13 - 67 - 57 - 59 - 54 - 16 - 83
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-10-2018
Đặc biệt 72328
Giải nhất 18300
Giải nhì 24627 00463
Giải ba 65434 30534 72131
43422 59804 66679
Giải tư 3693 7732 8131 5045
Giải năm 7883 4890 7025
7849 0149 6971
Giải sáu 556 658 101
Giải bảy 49 13 80 66
Loto: 28 - 00 - 27 - 63 - 34 - 34 - 31 - 22 - 04 - 79 - 93 - 32 - 31 - 45 - 83 - 90 - 25 - 49 - 49 - 71 - 56 - 58 - 01 - 49 - 13 - 80 - 66
Soi cầu - bạch thủ