SOI CẦU BẠCH THỦ - SOI CẦU XỔ SỐ- KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu bạch thủ

Cầu bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 23-02-2019Đầu 0 00 1 lần Vị trí tạo cầu
44 - 48
01 1 lần Vị trí tạo cầu
40 - 84
02 2 lần Vị trí tạo cầu
40 - 54
40 - 68
03 3 lần Vị trí tạo cầu
40 - 73
48 - 83
98 - 104
05 1 lần Vị trí tạo cầu
91 - 103
08 1 lần Vị trí tạo cầu
40 - 79
Đầu 1 10 4 lần Vị trí tạo cầu
4 - 44
4 - 56
4 - 96
8 - 60
11 3 lần Vị trí tạo cầu
3 - 13
8 - 13
25 - 84
12 5 lần Vị trí tạo cầu
4 - 37
4 - 54
4 - 68
8 - 68
64 - 68
13 3 lần Vị trí tạo cầu
4 - 101
8 - 19
8 - 43
15 2 lần Vị trí tạo cầu
9 - 76
64 - 76
17 2 lần Vị trí tạo cầu
8 - 93
9 - 47
18 2 lần Vị trí tạo cầu
4 - 79
13 - 22
19 1 lần Vị trí tạo cầu
13 - 102
Đầu 2 22 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 46
24 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 106
26 3 lần Vị trí tạo cầu
46 - 100
68 - 100
80 - 100
29 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 77
Đầu 3 30 1 lần Vị trí tạo cầu
83 - 96
33 1 lần Vị trí tạo cầu
24 - 83
34 1 lần Vị trí tạo cầu
83 - 106
36 4 lần Vị trí tạo cầu
19 - 49
19 - 100
24 - 49
85 - 100
37 1 lần Vị trí tạo cầu
85 - 93
38 1 lần Vị trí tạo cầu
24 - 27
39 3 lần Vị trí tạo cầu
2 - 66
19 - 52
24 - 52
Đầu 4 40 1 lần Vị trí tạo cầu
71 - 96
41 1 lần Vị trí tạo cầu
21 - 29
Đầu 5 50 1 lần Vị trí tạo cầu
28 - 96
52 2 lần Vị trí tạo cầu
28 - 68
76 - 80
53 1 lần Vị trí tạo cầu
28 - 101
55 1 lần Vị trí tạo cầu
28 - 76
56 3 lần Vị trí tạo cầu
23 - 49
58 - 100
76 - 100
57 4 lần Vị trí tạo cầu
23 - 70
58 - 93
76 - 82
76 - 93
58 2 lần Vị trí tạo cầu
23 - 38
58 - 79
59 1 lần Vị trí tạo cầu
16 - 18
Đầu 6 60 4 lần Vị trí tạo cầu
11 - 96
17 - 69
39 - 56
53 - 96
61 1 lần Vị trí tạo cầu
17 - 84
63 2 lần Vị trí tạo cầu
17 - 73
59 - 83
65 1 lần Vị trí tạo cầu
17 - 103
67 1 lần Vị trí tạo cầu
17 - 70
68 2 lần Vị trí tạo cầu
0 - 22
17 - 38
69 2 lần Vị trí tạo cầu
0 - 102
17 - 31
Đầu 7 70 1 lần Vị trí tạo cầu
88 - 96
73 2 lần Vị trí tạo cầu
20 - 104
82 - 85
Đầu 8 80 1 lần Vị trí tạo cầu
94 - 96
81 1 lần Vị trí tạo cầu
5 - 13
82 2 lần Vị trí tạo cầu
5 - 68
34 - 80
83 3 lần Vị trí tạo cầu
22 - 42
38 - 73
79 - 85
85 1 lần Vị trí tạo cầu
22 - 103
86 1 lần Vị trí tạo cầu
27 - 100
88 1 lần Vị trí tạo cầu
22 - 34
Đầu 9 90 1 lần Vị trí tạo cầu
66 - 69
91 2 lần Vị trí tạo cầu
7 - 13
7 - 84
92 1 lần Vị trí tạo cầu
30 - 54
93 3 lần Vị trí tạo cầu
14 - 83
18 - 83
66 - 85
96 2 lần Vị trí tạo cầu
31 - 49
66 - 72
97 2 lần Vị trí tạo cầu
66 - 70
77 - 93
98 1 lần Vị trí tạo cầu
14 - 27
99 1 lần Vị trí tạo cầu
18 - 66
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-02-2019
Đặc biệt 28716
Giải nhất 60764
Giải nhì 19329 25694
Giải ba 28164 95332 04087
57541 61255 04098
Giải tư 2787 2150 9355 1033
Giải năm 4548 8688 0833
2444 4343 5394
Giải sáu 666 471 422
Giải bảy 73 41 51 43
Loto: 16 - 64 - 29 - 94 - 64 - 32 - 87 - 41 - 55 - 98 - 87 - 50 - 55 - 33 - 48 - 88 - 33 - 44 - 43 - 94 - 66 - 71 - 22 - 73 - 41 - 51 - 43
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-02-2019
Đặc biệt 89968
Giải nhất 75866
Giải nhì 57039 79159
Giải ba 15682 14015 43743
57048 89993 40390
Giải tư 7907 4602 3921 6172
Giải năm 8234 4764 4536
9694 6843 3812
Giải sáu 974 962 317
Giải bảy 65 40 33 76
Loto: 68 - 66 - 39 - 59 - 82 - 15 - 43 - 48 - 93 - 90 - 07 - 02 - 21 - 72 - 34 - 64 - 36 - 94 - 43 - 12 - 74 - 62 - 17 - 65 - 40 - 33 - 76
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-02-2019
Đặc biệt 34463
Giải nhất 53655
Giải nhì 12230 26939
Giải ba 82980 72735 58528
56062 51814 75106
Giải tư 3784 9200 1013 6658
Giải năm 0798 6373 1295
7962 8436 2527
Giải sáu 205 320 069
Giải bảy 83 44 86 90
Loto: 63 - 55 - 30 - 39 - 80 - 35 - 28 - 62 - 14 - 06 - 84 - 00 - 13 - 58 - 98 - 73 - 95 - 62 - 36 - 27 - 05 - 20 - 69 - 83 - 44 - 86 - 90
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-02-2019
Đặc biệt 63311
Giải nhất 86911
Giải nhì 16219 95693
Giải ba 74853 11851 99198
07286 09330 42706
Giải tư 3296 2908 5604 9414
Giải năm 9720 7463 0959
2825 7313 4473
Giải sáu 407 781 040
Giải bảy 96 39 53 34
Loto: 11 - 11 - 19 - 93 - 53 - 51 - 98 - 86 - 30 - 06 - 96 - 08 - 04 - 14 - 20 - 63 - 59 - 25 - 13 - 73 - 07 - 81 - 40 - 96 - 39 - 53 - 34
Soi cầu - bạch thủ