SOI CẦU ĐẶC BIỆT- SOI CẦU XỔ SỐ - KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu xổ số đặc biệt

Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 3 ngày trước 23-01-2018Đầu 0 00 2 lần Vị trí tạo cầu
4 - 35
35 - 46
01 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 84
02 4 lần Vị trí tạo cầu
18 - 40
35 - 40
35 - 53
35 - 91
03 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 97
04 2 lần Vị trí tạo cầu
18 - 47
35 - 47
05 4 lần Vị trí tạo cầu
18 - 72
35 - 72
35 - 106
56 - 72
06 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 88
08 2 lần Vị trí tạo cầu
4 - 102
46 - 102
09 1 lần Vị trí tạo cầu
35 - 67
Đầu 1 18 1 lần Vị trí tạo cầu
84 - 102
Đầu 2 20 1 lần Vị trí tạo cầu
40 - 56
22 3 lần Vị trí tạo cầu
40 - 52
40 - 75
40 - 81
24 2 lần Vị trí tạo cầu
0 - 12
40 - 85
25 1 lần Vị trí tạo cầu
52 - 72
26 1 lần Vị trí tạo cầu
40 - 68
28 8 lần Vị trí tạo cầu
40 - 48
40 - 55
40 - 61
40 - 78
40 - 92
40 - 102
53 - 102
91 - 102
Đầu 3 38 1 lần Vị trí tạo cầu
97 - 102
Đầu 4 40 3 lần Vị trí tạo cầu
1 - 35
12 - 35
47 - 56
41 3 lần Vị trí tạo cầu
12 - 33
12 - 70
12 - 96
42 7 lần Vị trí tạo cầu
12 - 40
12 - 99
20 - 40
24 - 40
47 - 52
47 - 75
47 - 81
43 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 45
44 6 lần Vị trí tạo cầu
10 - 12
12 - 34
12 - 47
20 - 47
24 - 47
47 - 85
45 6 lần Vị trí tạo cầu
12 - 64
12 - 72
12 - 80
12 - 103
20 - 72
24 - 72
46 2 lần Vị trí tạo cầu
12 - 105
47 - 68
47 1 lần Vị trí tạo cầu
12 - 58
48 10 lần Vị trí tạo cầu
1 - 102
12 - 36
12 - 51
12 - 102
47 - 48
47 - 55
47 - 61
47 - 78
47 - 92
47 - 102
49 2 lần Vị trí tạo cầu
12 - 63
12 - 86
Đầu 5 50 2 lần Vị trí tạo cầu
13 - 35
16 - 35
52 2 lần Vị trí tạo cầu
72 - 75
72 - 81
54 1 lần Vị trí tạo cầu
72 - 85
58 5 lần Vị trí tạo cầu
13 - 102
16 - 102
72 - 78
72 - 92
72 - 102
Đầu 6 60 1 lần Vị trí tạo cầu
9 - 35
62 1 lần Vị trí tạo cầu
15 - 40
64 1 lần Vị trí tạo cầu
15 - 47
65 2 lần Vị trí tạo cầu
15 - 72
68 - 72
68 2 lần Vị trí tạo cầu
9 - 102
88 - 102
Đầu 7 70 1 lần Vị trí tạo cầu
28 - 35
72 2 lần Vị trí tạo cầu
5 - 40
31 - 40
74 2 lần Vị trí tạo cầu
5 - 47
31 - 47
75 2 lần Vị trí tạo cầu
5 - 72
31 - 72
78 1 lần Vị trí tạo cầu
28 - 102
Đầu 8 80 1 lần Vị trí tạo cầu
11 - 35
85 4 lần Vị trí tạo cầu
48 - 72
55 - 72
61 - 72
102 - 106
88 1 lần Vị trí tạo cầu
11 - 102
Đầu 9 98 1 lần Vị trí tạo cầu
67 - 102
Loto: Đặc biệt: 21
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-01-2018
Đặc biệt 67721
Giải nhất 19940
Giải nhì 39557 52449
Giải ba 12494 57279 50133
36591 38271 69351
Giải tư 7372 9108 6444 1631
Giải năm 7529 6437 8297
7262 9279 3799
Giải sáu 018 975 385
Giải bảy 34 56 61 31
Loto: Đặc biệt: 63
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-01-2018
Đặc biệt 69463
Giải nhất 84663
Giải nhì 19391 63562
Giải ba 57170 27438 08585
72751 97105 53985
Giải tư 1703 8428 0477 5851
Giải năm 7355 8695 2100
0086 5236 6737
Giải sáu 232 744 195
Giải bảy 18 28 76 53
Loto: Đặc biệt: 39
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-01-2018
Đặc biệt 87139
Giải nhất 63885
Giải nhì 58043 68562
Giải ba 08290 48249 90725
61815 73354 79862
Giải tư 5708 2001 7276 7111
Giải năm 4202 5585 4054
6736 7770 7922
Giải sáu 896 943 594
Giải bảy 52 80 48 71
Loto: Đặc biệt: 60
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-01-2018
Đặc biệt 24960
Giải nhất 71816
Giải nhì 48456 65007
Giải ba 45204 14171 17814
08814 24484 30480
Giải tư 4822 7808 7678 4950
Giải năm 5967 1450 4285
8052 9014 9066
Giải sáu 828 354 136
Giải bảy 26 18 50 65
Soi cầu - giải đặc biệt