SOI CẦU ĐẶC BIỆT- SOI CẦU XỔ SỐ - KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu xổ số đặc biệt

Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 3 ngày trước 22-10-2019Đầu 0 00 1 lần Vị trí tạo cầu
78 - 106
02 1 lần Vị trí tạo cầu
78 - 83
05 1 lần Vị trí tạo cầu
37 - 48
Đầu 1 10 2 lần Vị trí tạo cầu
44 - 106
56 - 78
11 1 lần Vị trí tạo cầu
44 - 56
12 1 lần Vị trí tạo cầu
44 - 83
16 1 lần Vị trí tạo cầu
56 - 65
17 2 lần Vị trí tạo cầu
56 - 57
56 - 73
18 3 lần Vị trí tạo cầu
56 - 60
56 - 61
56 - 66
19 2 lần Vị trí tạo cầu
56 - 67
56 - 103
Đầu 2 20 1 lần Vị trí tạo cầu
55 - 106
21 1 lần Vị trí tạo cầu
55 - 56
22 1 lần Vị trí tạo cầu
55 - 83
29 1 lần Vị trí tạo cầu
83 - 103
Đầu 3
Đầu 4 40 2 lần Vị trí tạo cầu
1 - 78
7 - 78
41 2 lần Vị trí tạo cầu
1 - 44
7 - 44
42 2 lần Vị trí tạo cầu
1 - 55
7 - 55
45 3 lần Vị trí tạo cầu
1 - 48
7 - 48
33 - 48
46 2 lần Vị trí tạo cầu
1 - 65
7 - 65
47 4 lần Vị trí tạo cầu
1 - 57
1 - 73
7 - 57
7 - 73
48 8 lần Vị trí tạo cầu
1 - 17
1 - 60
1 - 61
1 - 66
7 - 17
7 - 60
7 - 61
7 - 66
49 6 lần Vị trí tạo cầu
1 - 23
1 - 67
1 - 103
7 - 23
7 - 67
7 - 103
Đầu 5 50 2 lần Vị trí tạo cầu
48 - 62
48 - 106
51 2 lần Vị trí tạo cầu
48 - 54
48 - 56
52 3 lần Vị trí tạo cầu
48 - 70
48 - 75
48 - 83
55 1 lần Vị trí tạo cầu
48 - 89
59 2 lần Vị trí tạo cầu
48 - 51
48 - 90
Đầu 6 60 2 lần Vị trí tạo cầu
2 - 78
65 - 106
61 1 lần Vị trí tạo cầu
2 - 44
62 2 lần Vị trí tạo cầu
2 - 55
65 - 83
65 2 lần Vị trí tạo cầu
2 - 48
25 - 48
66 1 lần Vị trí tạo cầu
2 - 65
67 2 lần Vị trí tạo cầu
2 - 57
2 - 73
68 4 lần Vị trí tạo cầu
2 - 17
2 - 60
2 - 61
2 - 66
69 3 lần Vị trí tạo cầu
2 - 23
2 - 67
2 - 103
Đầu 7 70 2 lần Vị trí tạo cầu
57 - 106
73 - 106
72 2 lần Vị trí tạo cầu
57 - 83
73 - 83
75 1 lần Vị trí tạo cầu
21 - 48
Đầu 8 80 4 lần Vị trí tạo cầu
17 - 106
60 - 106
61 - 106
66 - 106
81 1 lần Vị trí tạo cầu
17 - 56
82 4 lần Vị trí tạo cầu
17 - 83
60 - 83
61 - 83
66 - 83
85 2 lần Vị trí tạo cầu
9 - 48
31 - 48
Đầu 9 90 3 lần Vị trí tạo cầu
23 - 106
67 - 106
103 - 106
91 1 lần Vị trí tạo cầu
23 - 56
92 2 lần Vị trí tạo cầu
23 - 83
67 - 83
Loto: Đặc biệt: 27
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-11-2017
Đặc biệt 40627
Giải nhất 47016
Giải nhì 12528 44395
Giải ba 20595 01743 26902
83098 99471 88284
Giải tư 1011 0162 2281 0758
Giải năm 5794 0981 7613
1813 4621 4536
Giải sáu 645 474 997
Giải bảy 49 84 89 50
Loto: Đặc biệt: 60
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05-11-2017
Đặc biệt 90260
Giải nhất 40310
Giải nhì 88340 11502
Giải ba 93959 72144 11964
49094 89685 92153
Giải tư 4943 6525 3455 0745
Giải năm 5519 1725 0032
5862 0466 4923
Giải sáu 728 316 101
Giải bảy 88 79 52 07
Loto: Đặc biệt: 55
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06-11-2017
Đặc biệt 03355
Giải nhất 63198
Giải nhì 67265 74091
Giải ba 08627 08872 06565
97981 47209 66111
Giải tư 7747 9530 1669 9175
Giải năm 6947 2368 8535
6122 0309 7020
Giải sáu 064 917 447
Giải bảy 07 85 03 41
Loto: Đặc biệt: 31
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-01-2018
Đặc biệt 84631
Giải nhất 03488
Giải nhì 76434 98861
Giải ba 47491 67935 38046
55041 93831 25159
Giải tư 9998 1217 3188 0786
Giải năm 8991 2987 4201
0651 5263 2935
Giải sáu 983 806 776
Giải bảy 21 71 91 40
Soi cầu - giải đặc biệt