SOI CẦU ĐẶC BIỆT- SOI CẦU XỔ SỐ - KQXS cực chuẩn xác

Soi cầu xổ số đặc biệt

Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 3 ngày trước 22-04-2018Đầu 0
Đầu 1 11 2 lần Vị trí tạo cầu
17 - 21
21 - 77
12 2 lần Vị trí tạo cầu
17 - 93
77 - 93
14 5 lần Vị trí tạo cầu
21 - 27
21 - 52
38 - 52
44 - 52
47 - 52
15 1 lần Vị trí tạo cầu
21 - 74
16 2 lần Vị trí tạo cầu
21 - 45
22 - 45
17 1 lần Vị trí tạo cầu
21 - 79
18 4 lần Vị trí tạo cầu
21 - 70
38 - 70
44 - 70
47 - 70
19 2 lần Vị trí tạo cầu
21 - 65
21 - 90
Đầu 2 24 2 lần Vị trí tạo cầu
0 - 27
0 - 52
28 2 lần Vị trí tạo cầu
0 - 70
55 - 70
Đầu 3 34 1 lần Vị trí tạo cầu
42 - 52
38 1 lần Vị trí tạo cầu
42 - 70
Đầu 4 41 7 lần Vị trí tạo cầu
27 - 38
27 - 44
27 - 47
27 - 89
27 - 91
52 - 89
52 - 91
42 4 lần Vị trí tạo cầu
27 - 55
27 - 93
52 - 55
52 - 93
43 1 lần Vị trí tạo cầu
27 - 42
44 6 lần Vị trí tạo cầu
26 - 27
26 - 52
27 - 37
27 - 64
37 - 52
52 - 64
45 6 lần Vị trí tạo cầu
27 - 84
27 - 88
27 - 106
52 - 84
52 - 88
52 - 106
46 5 lần Vị trí tạo cầu
27 - 45
27 - 60
27 - 78
52 - 60
52 - 78
47 3 lần Vị trí tạo cầu
27 - 49
27 - 72
52 - 72
48 5 lần Vị trí tạo cầu
26 - 70
27 - 86
37 - 70
52 - 86
64 - 70
49 2 lần Vị trí tạo cầu
27 - 53
52 - 53
Đầu 5 52 1 lần Vị trí tạo cầu
74 - 93
56 2 lần Vị trí tạo cầu
18 - 45
36 - 45
Đầu 6 60 4 lần Vị trí tạo cầu
3 - 51
3 - 102
45 - 51
45 - 102
61 4 lần Vị trí tạo cầu
3 - 21
3 - 22
3 - 97
45 - 97
62 2 lần Vị trí tạo cầu
3 - 93
45 - 93
63 8 lần Vị trí tạo cầu
3 - 46
3 - 48
3 - 58
3 - 81
45 - 46
45 - 48
45 - 58
45 - 81
64 3 lần Vị trí tạo cầu
3 - 27
3 - 52
45 - 52
65 2 lần Vị trí tạo cầu
3 - 18
3 - 36
66 2 lần Vị trí tạo cầu
3 - 56
45 - 56
67 5 lần Vị trí tạo cầu
3 - 9
3 - 54
3 - 62
45 - 54
45 - 62
68 6 lần Vị trí tạo cầu
3 - 33
3 - 70
3 - 104
45 - 70
45 - 104
60 - 70
69 2 lần Vị trí tạo cầu
3 - 20
3 - 40
Đầu 7 71 3 lần Vị trí tạo cầu
5 - 21
9 - 17
9 - 77
72 2 lần Vị trí tạo cầu
5 - 93
79 - 93
74 3 lần Vị trí tạo cầu
9 - 27
9 - 52
49 - 52
75 1 lần Vị trí tạo cầu
9 - 74
76 1 lần Vị trí tạo cầu
9 - 45
77 2 lần Vị trí tạo cầu
5 - 9
9 - 79
78 2 lần Vị trí tạo cầu
9 - 70
49 - 70
79 2 lần Vị trí tạo cầu
9 - 65
9 - 90
Đầu 8 81 2 lần Vị trí tạo cầu
70 - 89
70 - 91
82 1 lần Vị trí tạo cầu
70 - 93
84 4 lần Vị trí tạo cầu
4 - 27
4 - 52
16 - 27
16 - 52
85 3 lần Vị trí tạo cầu
70 - 84
70 - 88
70 - 106
86 2 lần Vị trí tạo cầu
33 - 45
70 - 78
87 1 lần Vị trí tạo cầu
70 - 72
88 3 lần Vị trí tạo cầu
4 - 70
16 - 70
70 - 86
Đầu 9 92 2 lần Vị trí tạo cầu
65 - 93
90 - 93
96 2 lần Vị trí tạo cầu
20 - 45
40 - 45
98 1 lần Vị trí tạo cầu
53 - 70
Loto: Đặc biệt: 80
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-04-2018
Đặc biệt 34580
Giải nhất 02976
Giải nhì 59985 50213
Giải ba 66144 93179 90465
76458 14945 96862
Giải tư 8663 1412 6540 6534
Giải năm 4235 6783 4787
4496 8033 9992
Giải sáu 290 154 813
Giải bảy 70 31 41 23
Loto: Đặc biệt: 61
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-04-2018
Đặc biệt 23061
Giải nhất 63094
Giải nhì 31238 47613
Giải ba 72144 55643 89018
42097 78121 65008
Giải tư 8768 3210 9740 9906
Giải năm 1222 6702 6256
4610 1028 8138
Giải sáu 612 930 941
Giải bảy 77 23 44 37
Loto: Đặc biệt: 66
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-04-2018
Đặc biệt 69966
Giải nhất 77778
Giải nhì 19331 18945
Giải ba 46237 48133 71075
07885 45838 67656
Giải tư 0296 1827 3767 5764
Giải năm 1713 0280 0727
6134 2182 6086
Giải sáu 984 843 753
Giải bảy 52 30 97 16
Loto: Đặc biệt: 68
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-04-2018
Đặc biệt 29568
Giải nhất 72177
Giải nhì 20992 18154
Giải ba 91108 44422 67881
15419 93331 63137
Giải tư 8049 7265 3568 7849
Giải năm 1498 8072 5921
6753 1552 8851
Giải sáu 915 226 411
Giải bảy 53 00 68 25
Soi cầu - giải đặc biệt